Náležitosti případové studie

Případová studie by se měla vztahovat k problematice hospodaření ekologické farmy, mohou v ní být popsány zkušenosti s ekologickou produkcí, s umístěním ekologických výrobků na trhu, popis informační strategie farmy, ale také projekty, které farmy realizují nebo mají v úmyslu realizovat. Případová studie může popisovat zkušenosti eko-farmářů ze zahraničí, které by mohly být realizovány v ČR.

Doporučený rozsah studie je cca 10 - 15 stránek. Měla by obsahovat popis situace, výchozího stavu, způsob řešení a zhodnocení výsledků.

Vzorové případové studie

Případové studie Názor hodnotitele Ke stažení
Český kapr - projektová žádost vzorová případová studie kapr.pdf
. . .
. . .