JAKIN 2: Nástroj hodnocení transferu a plnohodnotného rozvoje formálního a neformálního vzdělávání se zaměřením na nové trendy a potřeby organizací - č. 2010-1-ES1-LEO05-21048 - je dvouletý projekt, který je financovaný Evropskou unií a je součástí programu Leonardo da Vinci – programu celoživotního učení. Cílem projektu je vyvinout nástroj přizpůsobený potřebám malých a středních podniků, který dovolí nejenom výpočet dopadu konkurenceschopnosti vzdělávacích kurzů, ale zároveň poskytne návod a orientaci pro plánování budoucích programů vzdělávání.

ČZU v Praze je aktuálně jedním z partnerů projektu JAKIN 2, který se věnuje plnohodnotnému vývoji a transferu hodnotících nástrojů formálního a neformálního vzdělávání s přihlédnutím k novým trendům a potřebám v současném podnikání. Jedná se o projekt v rámci programu Leonardo da Vinci – Přenos inovací, referenční číslo: 2010-1-ES1-LEO05-21048. Projekt byl schválený v roce 2010 a bude realizován do září roku 2012.

Hlavním cílem projektu JAKIN 2 je transformace nástroje JAKIN s cílem začlenit každou fázi spojenou s posuzováním formálního a neformálního vzdělávání, doplnit ukazatele spojené s novými trendy a přizpůsobit nástroj tak, aby byl využitelný ve všech typech společností, obzvláště těch nejmenších a těch, které jsou napojeny na proces inovací. Projekt navazuje na již vytvořený nástroj JAKIN, který vznikl v rámci pilotního programu Leonardo da Vinci v letech 2003 až 2005. Ten byl průkopníkem v souběžném zavádění kvalitativních a kvantitativních ukazatelů hodnocení vzdělávacích aktivit, hodnocení strategického řízení a schopnosti generování intelektuálního kapitálu (lidský kapitál, organizační kapitál a vztahový kapitál).

Dílčí cíle projektu mohou být shrnuty následovně:

 • Přizpůsobit nástroj JAKIN, včetně vytvoření nových indikátorů a nástrojů; reagovat na jedné straně na současné a inovativní trendy, na straně druhé na potřeby nejmenších podniků.
 • Začlenit do nástroje JAKIN osvědčené postupy, zkušenosti a paradigmata evropských společností se zvláštním důrazem na inovace, plánování kvality a nové technologie.
 • Převést nástroj JAKIN na kompletní hodnotící nástroj vzdělávání, který kombinuje vědecké i nevědecké techniky a zahrnuje multidisciplinární perspektivu.
 • Vytvořit a rozšířit do všech typů společností kompletní a inovativní nástroj, který je empiricky ověřený a upravený tak, aby zvládal kvalitativní i kvantitativní evaluaci formálního a neformálního vzdělávání.
 • Hodnotícímu nástroji vzdělávání zajistit evropský rozměr, tj. vytvořit takový nástroj, který může být využíván shodně, otevřeně a efektivně bez závislosti na odvětví či území, kde je využíván.

Partneři projektu:

 • Confederación empresarial de Vizcaya (CEBEK) (ES);
 • XXI INVESLAN, S.L (ES);
 • BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH (AT);
 • Cooperation Network for European Citizenship A.I.S.B.L. (Co.N.E.Ct) (BE);
 • HELLENIC MANAGEMENT ASSOCIATION (HMA) (EL);
 • Sociedade Portuguesa de Inovaçao (SPI) (PT).

Kontaktní osoby na PEF ČZU v Praze:

 • prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc. (havlicekj@pef.czu.cz)
 • Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. (fejfar@pef.czu.cz)

Oficiální internetové stránky projektu JAKIN2: