EU-DAIRY

Projekt EU-Dairy

Cílem projektu je vytvořit nástroj pro převádění vzdělávacích a odborných kvalifikací získaných občany v různých evropských státech tak, aby byly srovnatelné a srozumitelné.

Doba trvání projektu: 1/11/2007 – 31/10/2009.

Leonardo da Vinci
Project ES/07/LLP-LdV/TOI/149052

Počet přístupů od 5.10.2008: © KSI PEF 2008